Zespół śpiewaczy „Jagoda” i kapela ludowa z Dąbrowicy

Zespół działa 6 lat. Od tego roku do zespołu dołączyło KGW z Brzyskiej Woli.  
Ma szeroki zakres działania: zachowanie w pamięci starych zapomnianych piosenek, rękodzieło, przygotowanie potraw, pieczenie placków, naturalnego, kultywowanie tradycji kulturalno – chrześcijańskich. Kierownikiem zespołu jest Pan Tadeusz Łapka.

„Kalina” z Kolonii Polskiej

Zespół występuje na imprezach na terenie Gminy i poza Gminą, istnieje od 5 lat. W 2012 roku zespół otrzymał wyróżnienie w Surochowie na spotkaniu z Folklorem i Biesiadą, a w 2013 i 2014 roku otrzymał również Nagrodę Publiczności w Kolonii Polskiej na Spotkaniu z Folklorem i Biesiadą. Kierownikiem zespołu jest pan Bogdan Pęcak.

„Leszczyna” z Kulna 

Zespół śpiewaczy „LESZCZYNA” z Kulna działał od 2003 do 2017 r. przy Gminnym Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Obecnie zespół zawiesił działalność.

„Jarzębina” z Kuryłówki

Zespół istnieje 11 lat. Występuje na lokalnych imprezach.
Bierze udział w przeglądach zespołów śpiewaczych, uroczystościach dożynkowych.
Kierownikiem zespołu jest Bogdan Pęcak

foto 2022

foto 2021

foto 2020

foto 2019

foto 2018

Skip to content