jagoda

Zespół śpiewaczy „Jagoda” i kapela ludowa z Dąbrowicy

Zespół działa 6 lat. Od tego roku do zespołu dołączyło KGW z Brzyskiej Woli.  
Ma szeroki zakres działania: zachowanie w pamięci starych zapomnianych piosenek, rękodzieło, przygotowanie potraw, pieczenie placków, naturalnego, kultywowanie tradycji kulturalno – chrześcijańskich. Kierownikiem zespołu jest Pan Tadeusz Łapka.


kalina

„Kalina” z Kolonii Polskiej

Zespół występuje na imprezach na terenie Gminy i poza Gminą, istnieje od 5 lat. W 2012 roku zespół otrzymał wyróżnienie w Surochowie na spotkaniu z Folklorem i Biesiadą, a w 2013 i 2014 roku otrzymał również Nagrodę Publiczności w Kolonii Polskiej na Spotkaniu z Folklorem i Biesiadą. Kierownikiem zespołu jest pan Bogdan Pęcak.


leszczyna

„Leszczyna” z Kulna

Zespół śpiewaczy „LESZCZYNA” z Kulna działa od 2003r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. Skupia, w swoim gronie ambitne kobiety, kochające muzykę i sztukę ludową. Swoimi występami robią furorę, na szeregu imprez organizowanych w regionie leżajskim.


jarzebina

„Jarzębina” z Kuryłówki

Zespół istnieje 11 lat. Występuje na lokalnych imprezach.
Bierze udział w przeglądach zespołów śpiewaczych, uroczystościach dożynkowych.
Kierownikiem zespołu jest Bogdan Pęcak