Pierwsze wzmianki o chórze w Kuryłówce pochodzą z lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy przy trzyizbowej szkole działał liczny chór prowadzony przez organistę pana Pawliszka, a koncertował przy okazji świąt narodowych i kościelnych.

  Jednak jako początek chóru męskiego należy przyjąć lata sześćdziesiąte XX wieku, a impulsem do jego powstania był koncert uczniów szkoły muzycznej z Rzeszowa, który odbył się w owym czasie w kuryłowskiej szkole. Dyrektorem rzeszowskiej Szkoły Muzycznej był rodowity kuryłowczanin pan Tomasz Czapla wielki autorytet w Kuryłówce. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców i w rozmowach z panem Tomaszem przebąkiwali oni o założeniu chóru w Kuryłówce. Przy dużym zaangażowaniu miejscowych chłopców i mężczyzn marzenia wkrótce się spełniły, rozpoczęto niedzielne próby chóru w murach szkoły, a prowadził je nie kto inny jak sam dyrektor Czapla, który dojeżdżał z Rzeszowa, a po przejściu na emeryturę z Leżajska. Po pewnym czasie przy chórze powstał zespół taneczny prowadzony przez panią Dańczakową i zaczęto odnosić wspólne sukcesy. Jednak postęp nauki i techniki sprawił, że do Kuryłówki dotarła telewizja, co spowodowało mniejsze zainteresowanie zespołami i działalnością społeczną i w rezultacie wykruszanie się kolejnych zespołów. Chór istniał do śmierci pana Tomasza Czapli, a następnie znikną na kilkanaście lat1.

  Ponownie pojawia się w latach 1998 – 2005 reaktywuje go ówczesny dyrektor GOK i jednocześnie dyrygent chóru pan Edward Horoszko. Mężczyźni działają przy ośrodku uświetniając swoimi występami uroczystości organizowane przez tutejszą instytucję. Po kilku latach ponownie przestaje działać i zostaje reaktywowany w 2010 r. przez kolejnego dyrektora ośrodka pana Leszka Połcia, który powierza dyrygenturę Andrzejowi Pieczonce byłemu członkowi Orkiestry Dętej GOK. Niestety pan Andrzej po trzech latach odchodzi do pracy w Operze Wrocławskiej. Rozpoczynają się ponowne poszukiwania dyrygenta tym razem okazuje się, że zostaje nim kobieta, pani Mariola Jagiełło-Chrzan, która prowadzi chór w latach 2014 – 2016, w tym czasie chór przyjmuje nazwę Cornelliuss, jednak jesienią 2016 roku rezygnuje z pracy. Instytucja ponownie staje przed koniecznością poszukiwania dyrygenta, którym w lutym 2017 roku zostaje pani Sylwia Wojnar.

  Chór męski swoimi występami uatrakcyjnia i ubarwia imprezy rozrywkowe, koncerty okolicznościowe

, uroczystości patriotyczne tj:  Koncerty Kolęd, Koncert „Mężczyźni Kobietom” z okazji Dnia Kobiet, Dni Gminy, Dożynki oraz uroczystości patriotyczne: …by pokolenia pamiętały… tj: Narodowe Święto Niepodległości, Kalówka, wzruszając i bawiąc publiczność nie tylko naszej gminy.

  1. E. Zwierzchowska, Jutro zaczyna się wczoraj – w poszukiwaniu własnej tożsamości, Leżajsk 2003, s. 41-52, Opowieści Michała Parobka.

CHÓR MĘSKI – 2022

CHÓR MĘSKI – 2021

CHÓR MĘSKI – 2020

CHÓR MĘSKI – 2019

CHÓR MĘSKI – 2003-2018

Skip to content