GMINNY OŚRODEK KULTURY W KURYŁÓWCE

37 – 303 Kuryłówka 527
tel. 17 243 80 49 
kom. 508  577 774

NIP: 816-12-97-469, REGON: 001000539


e-mail: 
gokkury@poczta.fm

strona: http://www.gokkurylowka.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

sobota – nieczynne

niedziela – w miarę potrzeb

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

Kadra GOK:

Dyrektor: Leszek Połeć

Sekretariat: Joanna Kotulska – Wnuk

Główny księgowy: Agnieszka Borek – Szpetnar

Instruktorzy:

Joanna Kotulska – Wnuk – Sekretarka, Instruktor  plastyki 

Marek Latawiec –  Instruktor tańca, fotograf

Karolina Rozlazły – Instruktor tańca i wokalu

Dawid Socha – Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

Sylwia Wojnar – Dyrygent chóru

Dział techniczny i gospodarczy:

Tomasz Pierczyk – Akustyk, Informatyk

Bożena Mazur – Maruszak –  Pracownik gospodarczy

Bogdan Duda – Specjalista ds. BHP

Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce został utworzony 15 maja 1977 roku na mocy uchwały Nr. XIV/61/77 Gminnej Rady Narodowej w Kuryłówce.

Obecnie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, samodzielną kadrowo i organizacyjnie. Prowadzony jest w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały nr. XIV/58/2011 Rady Gminy w Kuryłówce z dnia 27 października 2011 roku. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury, a celem priorytetowym jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ośrodek jest miejscem integrującym środowisko lokalne, który swoim zakresem obejmuje teren całej gminy, od 2011 roku w skład organizacyjny GOK wchodzi Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, którego terenem działania są miejscowości Kolonia Polska, Dąbrowica, Słoboda oraz położone w gminie Adamówka – Cieplice.

Jesteśmy organizatorem wielu cyklicznych imprez kulturalnych m.in.: Koncerty Kolęd, Bezpieczne Ferie, Obrzędy Wielkanocne, Koncerty „Mężczyźni Kobietom”, Dni Gminy, Spotkanie z Folklorem i Biesiadą, Dożynki Gminne, czy uroczystości patriotyczne związane z rocznicami Bitwy pod Kuryłówką, Wydarzeniami na Kalówce i Narodowym Świętem Niepodległości. Dzięki nim mieszkańcy naszej gminy mogą stać się nie tylko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego gminy i regionu. Organizując koncerty, przeglądy, spotkania, festiwale muzyczno-rozrywkowe, różne konkursy, wystawy i prezentacje promujemy w ten sposób szeroki zakres działalności kulturalnej nie tylko GOK, ale życia kulturalnego naszej gminy jako całości. Zajęcia z zespołami i kołami zainteresowań odbywają się w siedzibie ośrodka w Kuryłówce, Wiejskim Domu Kultury w Kolonii Polskiej, Strażnicach OSP oraz dzięki uprzejmości Dyrektorów w Szkołach w Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówce. Ponadto  ściśle współpracujemy ze Świetlicami Środowiskowymi, które organizują dzieciom i młodzieży popołudniowy czas wolny oraz Grupami Wieńcowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich, z którymi organizujemy prezentacje kulinarne ph: „Smaczne bo Nasze”.

 

Skip to content