kola-gospodyn-wiejskich

Pierwsze koła gospodyń wiejskich powstały w 1866 roku i przyjęły nazwę  „Towarzystwo Gospodyń”. Jednak dopiero w 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólną nazwę: Koło Gospodyń Wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich pełniły bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Już wówczas panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy, wieczorki taneczne – życie towarzyskie i społeczne kwitło.

Ożywioną i twórczą działalność społeczną KGW przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie już, przy poparciu władzy ludowej, organizacje kobiece wznowiły swoją działalność. Panie współpracowały z wieloma organizacjami, w tym ze strażą pożarną, gminą, szkołą i kościołem, biorąc czynny udział w uroczystościach świeckich i kościelnych.

Na przełomie lat 80/90 po zmianach ustrojowych i gospodarczych wiele kół, które były mocno związane ze Spółdzielniami Kółek Rolniczych przestało istnieć lub zawiesiło swoją działalność. Miało to bezpośredni związek z likwidacją kółka rolniczego.

Po roku 2000 nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiejsze organizacje kobiet aktywnie uczestniczą w życiu społecznym całego regionu. Pielęgnują tradycję i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa. Aktywność społeczna przejawia się w przede wszystkim w kultywowaniu tradycji, rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet.

Nie inaczej jest na terenie Gminy Kuryłówka, gdzie nieformalnie działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich w Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Kuryłówce, Ożannie, Tarnawcu i Wólce Łamanej włączając się w organizacją wspólnych imprez z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Skip to content