17-11-2023
Wielkosobotnie granie Męki Pańskiej w parafii Kolonia Polska

14 listopada miała miejsce premiera dokumentu pokazującego tradycje i zwyczaje Wielkanocne w Parafii Kolonia Polska. Materiał został nagrany wiosną br. podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przez etnografów z Muzeum Okręgowego i  Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie. Tytuł dokumentu to „Wielkosobotnie granie Męki Pańskiej w parafii Kolonia Polska. 

Mieszkańcy Kolonii Polskiej, Dąbrowicy, Słobody i tej części Cieplic, która należy do parafii bardzo licznie przybyli na projekcję. Słowo wstępne wygłosili proboszcz ks. Piotr Piechuta oraz panie Elżbieta Dudek-Młynarska, Magdalena Fołta, które podkreślały unikatowość tego zwyczaju i otwartość ludzi biorących w nim udział. Dokument prawdopodobnie zostanie zgłoszony do ogólnopolskiego przeglądu filmów etnograficznych.

W marcu 2024 r. będzie miał premierę na konferencji w Rzeszowie, a następnie zostanie udostępniony w sieci.  

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2023/gallery/wielkosobotnie-granie-meki-panskiej-w-parafii-kolonia-polska/

Skip to content