28-09-2021
Kultura to ludzie

Po rocznej przerwie działacze kultury ponownie mogli się spotkać podczas swojego święta. Mimo obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 ubiegłe dwa lata obfitowały w wiele różnych wydarzeń zarówno dużych plenerowych jak również kameralnych, na których prezentowały się różne grupy działające w dziedzinie kultury, więc liczba świętujących również była imponująca. Podczas tego trudnego okresu, który wymagał innej organizacji pracy, zmiany nastawienia oraz o wiele, wiele większego wysiłku to lista zrealizowanych przedsięwzięć również robi wrażenie (szczegółowe relacje można śledzić na www.gokkurylowka.pl i w http://gokkurylowka.pl/kurylowskie-wiesci/ ). Czas pandemii pokazał również ile dobra drzemie w ludziach, jak bardzo potrzebujemy pomagać innym i czuć się potrzebni.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka Dominik Kusy, Sekretarz UG Roman Szałajko, dyrektor LGD Kraina Sanu Anna Wałczyńska oraz przedstawiciele edukacji Jadwiga Stopyra –  dyrektor SP w Dąbrowicy i Maria Wolanin – z-ca dyrektora SP im. F. Kyci w Kuryłówce, Ewelina Bachórz pracownik ds. projektów UG w Kuryłówce.

Poza gośćmi przybyło przede wszystkim liczne grono działaczy kultury oraz naszych współpracowników z różnych dziedzin. Były Zespoły Śpiewacze Jarzębina z Kuryłówki i Ożanny, Kalina z Kolonii Polskiej,  Kapela i Zespół Jagoda z Dąbrowicy, Zespół Śpiewaczy KGW ze Słobody oraz ich akompaniatorzy, dzięki którym możemy obcować z pięknem polskiego folkloru i tradycji ludowej. Nie mogło zabraknąć Starostów dożynkowych i Kół Gospodyń Wiejskich z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Kulna, Kuryłówki, Słobody, Tarnawca i Wólki Łamanej, które biorą aktywny udział w Prezentacjach kulinarnych „Smaczne bo nasze”, Spotkaniach z Folklorem i Biesiadą oraz Dożynkach, ciasta przygotowane przez panie były naprawdę pyszne – dziękujemy.

Ważnymi postaciami spotkania byli członkowie grup, które bardzo mocno angażują się w stałe formy działalności Gminnego Ośrodka Kultury, mam tu na myśli zespół wokalny „Na obcasach”, „Chór męski”, „Orkiestrę dętą” czy współpracującą z ośrodkiem kapelę „Wiemy o co chodzi”. To dzięki ich obecności rocznice świąt patriotycznych, uroczystości kościelne czy okolicznościowe obchodzone są z wielkim rozmachem. Świętowali z nami również soliści, którzy koncertują razem z nami okazjonalnie, członkowie kabaretu, komendanci oddziałów Straży Grobowych, emerytowani pracownicy instytucji kultury.

Ośrodek Kultury i Biblioteka podczas organizowania uroczystości stale współpracuje z różnymi Stowarzyszeniami, organizacjami i służbami, dlatego cieszymy się z przyjęcia zaproszenia przez poetkę Magdalenę Podobińską, kierownika Gminnego Klubu Seniora, przedstawicieli straży pożarnych i klubów sportowych, nauczycieli. Bardzo ucieszyła nas obecność przedstawicieli sponsorów, którzy  wspierają działalność kulturalną, w ten sposób mogliśmy im podziękować, wyrazić swoją wdzięczność i szacunek.

W działalności kulturalnej jak w każdej dziedzinie, oprócz radości zdarzają się również chwile smutku, dlatego wspomnieliśmy tych, którzy od nas odeszli.

Cała uroczystość została przygotowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki, którzy mocno napracowali się zarówno przed i po spotkaniu, przygotowując lokal, aby spotkanie miało odpowiednią oprawę i klimat. Na zakończenie dyrektor GOK oraz pani Wójt z okazji Dnia Działacza Kultury złożyli podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim członkom zespołów, twórcom indywidualnym, kołom gospodyń, animatorom życia kulturalnego, pracownikom, współpracownikom oraz sponsorom, jednocześnie prosząc o dalszą działalność.

Stało się tradycją, że podczas Dnia Działacza Kultury wręczane są nagrody Wójta Gminy Kuryłówka w dziedzinie kultury, które w tym roku otrzymali: Magdalena Podobińska, Ilona Rodecka, Karolina Rozlazły, Turki z Kolonii Polskiej i Kuryłówki oraz zespół Jagoda z Dąbrowicy.

Magdalena Podobińska urodziła się w Jeleniej Górze, dorastała w Pszczynie, obecnie mieszka i pracuje w Kuryłówce. Poza pracą jej pasją jest robienie zdjęć, malowanie, rysowanie, tworzenie grafik oraz pisanie wierszy i tekstów po polsku i po angielsku, a także wierszyków dla dzieci. W 1999 wydała w Cieszynie debiutancki tomik Mysza. Przez kolejne lata pisała do tak zwanej szuflady, później zaczęła  publikować w Internecie. Jej wiersze znalazły się w kilkunastu antologiach. Od 2015 r. publikuje na łamach międzynarodowego portalu poetyckiego Emultipoetry w ramach akcji „Wiersze na murach”. Na fasadzie kamiennicy przy ulicy Brackiej w Krakowie codziennie można przeczytać jeden krótki wiersz po polsku i angielsku. Jej wiersze ukazują się tam nader często – 138 razy. Dzięki portalowi nawiązała też współpracę z Mahen Gonsalem z Wielkiej Brytanii,  który skomponował 11 piosenek do jej tekstów w języku angielskim. Wiersze prezentowane są także na antenie Radia Poznań i Gdańsk, a eseje i wiersze drukowane w Kurierze Powiatowym i Kuryłowskich Wieściach. Poprzez swoją twórczość promuje gminę Kuryłówka.

 

Ilona Rodecka pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuryłówce rozpoczęła w 2005 roku na stanowisku młodszy bibliotekarz. Podczas swojej pracy zawodowej dała się poznać jako osoba otwarta i pozytywnie nastawiona do ludzi, dzięki tym cechom ma znakomity kontakt z czytelnikiem w każdym wieku. Natomiast jej relacje z dziećmi są wręcz na przyjacielskich zasadach. Wprowadzając najmłodszych w czytelniczy świat dba o ich rozwój i zachęca do odwiedzenia biblioteki w przyszłości. Należy nadmienić, że stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są niezbędne w pracy bibliotekarza. Jest nie tylko bibliotekarzem, ale również działaczem kultury śpiewając w zespole wokalnym Na Obcasach. Należy dodać, że posiada zdolności manualne i plastyczne, które bardzo często wykorzystuje w pracy zawodowej. Jej prace z papierowej wikliny to prawdziwe cuda, zdobiące niejedną półkę. Ponadto bardzo aktywnie uczestniczyła w Projektach: Pożyteczne Ferie, Pożyteczne Wakacje, Z wyobraźnią w Wielki Świat, na realizację których biblioteka pozyskała wkład pieniężny z zewnątrz, a jej udział przy pisaniu i realizacji projektów był znaczący.

 

Karolina Rozlazły pracę w Gminnym Ośrodku kultury w Kuryłówce rozpoczęła w 2015 roku na stanowisku instruktor amatorskiego ruchu artystycznego, którego głównym zadaniem były zajęcia taneczne, a w późniejszym czasie wokalne. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej dała się poznać jako osoba niezwykle ambitna i wymagająca zaangażowania nie tylko od swoich podopiecznych, ale przede wszystkim od siebie. Soliści, zespoły taneczne i wokalne zostały zauważone przez inne ośrodki, co zaowocowało zaproszeniami na występy poza terenem gminy Kuryłówka. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, które są bardzo przydatne w pracy i wykraczają poza przydzielony zakres czynności. Mam tu na myśli prace plastyczno-manualne, haft, fotografię, a szczególnie montaż skomplikowanych materiałów filmowych np.: cykl filmów dokumentalnych „Szlakiem kapliczek”. Jednak prawdziwe majstersztyki to przede wszystkim film-koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2020 oraz teledysk Nikodem w wykonaniu zespołu wokalnego „Na obcasach” i kapeli „Wiemy o co chodzi”, do których nie tylko realizowała nagrania, montowała, ale była pomysłodawcą.

 

TURKI, czyli straż przy grobie Chrystusa, to tradycja nader często i szeroko praktykowana w podkarpackich parafiach. Swoją służbę rozpoczynają w Wielki Piątek, w momencie złożenia w grobie ciała Chrystusa i pełnią ją aż do Rezurekcji, natomiast Poniedziałek Wielkanocny to czas parad. Najbardziej uroczysty przebieg tej tradycji można zauważyć w Parafii Tarnawiec, jednak trzeba przyznać, że równie godnie prezentują się oddziały Turków z Kulna, Brzyskiej Woli, Kolonii Polskiej i Dąbrowicy.

Można zaryzykować stwierdzenie, że najbogatszą historię z wszystkich oddziałów w naszej gminie ma oddział Turków z Kolonii Polskiej . Pierwsze wzmianki pochodzą z 1925 r. a od 1945 r. pełnią swoją służbę nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Do oddziału należą mężczyźni i chłopcy z Kolonii Polskiej, Słobody i tej części Cieplic, która należy do parafii. Obecnie oddział ubrany jest podobnie jak inne oddziały Turków. Jednak charakterystycznym elementem niespotykanym w żadnym innym podkarpackim oddziale są czapki – krakowskie, czerwone rogatywki przyozdobione pawim piórem. Inną tradycją jest czuwanie modlitewne i śpiewanie pieśni w wielką sobotę od wieczornej mszy świętej do północy i marsz grany przez orkiestrę o godz. 24.00. Trzeba przyznać, że jest to kolejny piękny zwyczaj wyróżniający Kolońskich Turków, który zasługuje na uznanie. Nadmienię, że jedną z ważniejszych postaci tej tradycji jest obecny Komendant Turków z Kolonii Polskiej Rafał Antosz, który legitymuje się 23 letnim stażem w oddziale i to on odebrał nagrodę dla całego oddziału.

Jak wcześniej wspomniałem ta ciągle żywa tradycja najbardziej uroczystą oprawę ma w Parafii Tarnawiec, gdzie wartę przy Grobie Chrystusa Zbawiciela pełni działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury – Straż Grobowa. Pierwsze informacje o Turkach, a bardziej członkach miejscowej straży ogniowej, którzy pełnili wartę przy grobie Chrystusa w kościele parafialnym w Tarnawcu pochodzą z lat (1912-1914). Kolejne wzmianki pochodzą z lat międzywojennych i dotyczą miejscowej greko-katolickiej cerkwi. Dopiero po 1963 roku utrwala się wizerunek Turka, jaki z pewnymi zmianami i licznymi przerwami w działalności przetrwał do dzisiaj. Po kilku latach oddział przestał istnieć na ok. 20 lat. Kolejny, ale tylko trzyletni zryw następuje w 1990 roku. Dopiero w 1996 roku następuje kolejna, jak się wydaje tym razem udana próba reaktywacji oddziału Turków w Kuryłówce, którzy od tego czasu pełnią swoją służbę nieprzerwanie, a od 2002 roku uczestniczą w Podkarpackich i Ogólnopolskich Paradach Straży Wielkanocnych, gdzie promują naszą gminę w całym województwie. Ich działalność zasługuje na uznanie i nagrodę w dziedzinie kultury. Jednym z ważnych ogniw tej tradycji jest obecny Komendant Turków z Kuryłówki Robert Skiba, który pełni swoją służbę 17 lat i to on odebrał nagrodę dla całego oddziału.

 

Zespół Jagoda powstał 28 lipca 2011 r., wówczas w skład zespołu wchodziło 17 osób. Początkowo działał jako zespół OSP w Dąbrowicy, natomiast po utworzeniu w 2012 r. filii GOK w Kolonii Polskiej przez 10 następnych lat związany był organizacyjnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kuryłówce. Repertuar tworzą jego członkowie, wykorzystując najczęściej ustny przekaz tradycyjnych pieśni i melodii znanych najstarszym mieszkańcom. W środowisku lokalnym grupa jest ceniona za twórcze kontynuowanie i popularyzację miejscowego folkloru. Począwszy od roku 2012 roku zespół czynnie angażuje się w zbiórkę funduszy na renowację blisko stupięćdziesięcioletniej kaplicy. Troska o sacrum oraz dostrzeżenie jego walorów dla lokalnej historii, a także potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń przyświecają wszystkim członkom zespołu, którzy kultywując zwyczaj kolędowy na terenie powiatu leżajskiego zebrali kilkadziesiąt tysięcy złotych na ochronę zabytku. Za swoją działalność zespół otrzymał wiele dyplomów i listów gratulacyjnych. W tym roku obchodzi dziesięciolecie działalności artystycznej, z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za aktywną działalność kulturalną i społeczną. Na wniosek PRG nagrodę Wójta w dziedzinie kultury otrzymał zespół Jagoda z Dąbrowicy

Dodatkową nagrodą i zarazem wielką niespodzianką był czek na kwotę 5000,00 zł., który wręczyła dyrektor LGD Kraina Sanu w Tryńczy Anna Wałczyńska. Pani dyrektor doceniła Orkiestrę Dętą za kultywowanie tradycji muzycznych i niezwykle aktywną działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Symboliczny czek odebrał kapelmistrz Marek Burda.

                                                                                                                                  goklp

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2021/gallery/dzien-dzialacza-kultury-3/

Skip to content