06-09-2019
„KRASZEWSKI – KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce informuje, że w ramach naboru do zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” złożonych zostało 883 wnioski, w tym 758 poprawnych formalnie. Pozytywnie rozpatrzono 113 na łączną kwotę 2 124 193,00 zł. Wśród pozytywnie rozpatrzonych jest nasz wniosek, którego wartość dofinansowania ze środków Instytutu Książki wynosi 30 000,00 zł. a całość projektu zamyka się w kwocie 35 500,00 zł.