03-09-2019
PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW

Organizatorzy Dożynek Gminnych: Gmina Kuryłówka, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce składają serdeczne podziękowania SPONSOROM, którzy wsparli naszą uroczystość. Dziękujemy wszystkim Firmom oraz ich Dyrektorom, Prezesom, Właścicielom za udzielona pomoc finansową, rzeczową oraz organizacyjną. To właśnie Wasze wsparcie, zaangażowanie i współpraca sprawiły, że uroczystości dożynkowe miały godny charakter. Dziękujemy, że byliście z nami i cieszymy się, że jest wiele firm, które widzą sens wspierania takich przedsięwzięć.