04-03-2019
Wybory w Złotsanie

Przełom lutego i marca to niespodziewanie bardzo gorący okres w klubie sportowym Złotsan ponieważ podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 14 lutego br. wieloletni Prezes Robert Staroń oraz pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji. W dniu 3 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego Złotsan Kuryłówka. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Ćwikła, Dyrektor GOK Leszek Połeć (prowadzący zebranie), Sołtys Sołectwa Kuryłówka Wiesław Borek oraz zawodnicy, działacze i kibice. Głównym tematem było powołanie nowych Władz Klubu. Przystąpiono do realizacji porządku obrad, powołano odpowiednie komisje i zaczęto zgłaszać kandydatów, którzy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zostali wybrani. Po kilkuminutowej przerwie nowy Prezes ogłosił funkcje w Zarządzie LKS Złotsan: Prezes Mariusz Kyc, Wiceprezes ds. sportowych Tomasz Kotulski, Wiceprezes ds. finansowych Mirosław Pietrycha, Sekretarz Bernadeta Fusiarz oraz członkowie Rafał Podobiński i Damian Kyc. Natomiast w Komisji Rewizyjnej będą działać: Przewodniczący Wiesław Borek, Sekretarz Dawid Bucior oraz Tomasz Baj. Następnie przystąpiono do dyskusji, w której poruszono m.in. sprawy: przygotowania drużyny do rozgrywek A klasy, gospodarza obiektu, zabezpieczenia medycznego, zakupu bramek dla drużyn młodzieżowych, wykonania furtki przy bramie głównej, remontu szatni wraz z ogrzewaniem oraz remontu płyty głównej. Osobnym i bardzo istotnym tematem były pojawiające się co pewien czas akty wandalizmu na naszym stadionie, wszyscy uczestnicy zebrania ze smutkiem stwierdzili, cytuję „przecież nikt obcy tego nie dokonuje tylko swoi ludzie” – hm, no cóż…

                                                                                                                                 goklp

Ps.

Wójt Gminy Kuryłówka, Zarząd LKS Złotsan Kuryłówka, zawodnicy, trenerzy, działacze, kibice i sympatycy pragniemy złożyć Panu Robertowi Staroniowi serdeczne podziękowania za 20 lat społecznej pracy w Zarządzie Klubu, za wszystkie podejmowane w tym czasie działania, za wszystko to, co udało się zrobić dla rozwoju sportu lokalnego, a szczególnie piłki nożnej. Wierzymy, że będąc poza Zarządem Klubu będzie Pan nadal wspierał działania nowych władz swoim doświadczeniem i dobrą radą.

                                                                                                                                 Dziękujemy