15-11-2018
Godność, wolność, niepodległość – projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

Szkoła w Dąbrowicy realizując projekt edukacyjny o tematyce patriotycznej „Wolność , godność, niepodległość” podejmowała szereg inicjatyw. W ramach projektu uczniowie i mieszkańcy Dąbrowicy poszukiwali pamiątek związanych z działaniami niepodległościowymi na terenie gminy Kuryłówka oraz postacią lokalnego patrioty Ks. Stanisława Szpetnara. Odbył się rajd rowerowy do Kolonii Polskiej, gdzie mieszkał i działał Ks. S. Szpetnar, wycieczka do Jarosławia i Przemyśla, zostały zorganizowane konkursy wiedzy oraz plastyczne dla uczniów szkoły oraz utworzono lokalne miejsce upamiętniające 100. Rocznicę Odrodzenia  Państwa Polskiego – „Skwer Niepodległości” z pamiątkowym kamieniem oraz tablicą. Ponadto uczniowie uczestniczyli w obchodach gminnych z okazji Święta Niepodległości oraz przygotowali wraz z nauczycielami Wieczornicę w budynku szkoły dla wszystkich mieszkańców, połączoną z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej „Skweru Niepodległości”. Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi – pasjonatami i świadkami lokalnej historii. Pierwsze spotkanie młodzieży odbyło się w Kolonii Polskiej, gdzie Proboszcz Parafii Kolonia Polska Ks. Stanisław Sroka opowiadał uczniom o historii parafii, jej powstaniu, zasługach Ks. Stanisława Szpetnara dla społeczności lokalnej i jego wkładu w krzewienie patriotyzmu.

Drugie spotkanie z ciekawą osobą było elementem Wieczornicy. Gościem specjalnym spotkania była Siostra Klara ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Prałkowicach . Siostra Klara urodziła się w Kolonii Polskiej i była blisko spokrewniona z ks. Stanisławem Szpetnarem. W sposób niezwykle osobisty i wzruszający podzieliła się z uczestnikami Wieczornicy swoimi wspomnieniami z młodości, opowiadała o postaci księdza oraz innych ważnych wydarzeniach historycznych dla lokalnej społeczności.

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości była podsumowaniem działań w ramach projektu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Proboszcza Księdza Stanisława  Srokę  oraz Księdza Witolda Capłapa.  Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania zebrali się przed budynkiem szkoły gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonali Ks. Stanisław Sroka – Proboszcz Parafii Kolonia Polska, siostra Klara – krewna Ks. Stanisława Szpetnara, Wójt Gminy Kuryłówka – pani Agnieszka Wyszyńska, ustępujący Wójt– pan Tadeusz Halesiak, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – pani Małgorzata Leja. Następnie zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, udali się do budynku szkoły , gdzie zaprezentowana została część artystyczną  o tematyce  patriotycznej. Na scenie pojawiły się przedszkolaki oraz uczniowie klas starszych. Uczniowie śpiewali patriotyczne pieśni przy akompaniamencie pana Mateusza Pęcaka – nauczyciela muzyki, był taniec z flagą, wiersze oraz inscenizacja. Po niezwykle wymownej części artystycznej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły w Dąbrowicy oraz obejrzenie stałej wystawy – ekspozycji dokumentów, książek i zdjęć upamiętniających działania niepodległościowe na terenie gminy i związanych z działalnością Ks. Szpetnara.

Wystawę można obejrzeć w hollu szkoły, serdecznie zapraszamy.

 

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/sp-dabrowica-szkolne-obchody-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-2018/