26-10-2018
11 listopada 2018

Koncert – historia, muzyczna opowieść o tworzeniu wspólnoty

 

I popłynęły dźwięki naszej ojczystej historii… i nucimy je cichutko, a one…. długo zostają  w naszej pamięci i sercach. Odtwarzamy obrazy trudnej przeszłości, a między nutami, muśniętymi melancholią, rozpaczą, rozstaniem, wojną, pojawiły się nuty radosne, pełne nadziei i zwycięstwa.

Koncert – historia, muzyczna opowieść o zdarzeniach dawno minionych.
A w tej opowieści jest zamysł i spełniony cel – odtwarzać, wyśpiewać nasze losy, by muzyka wędrowała, by docierała do naszych serc. A one… niech poniosą ją dalej, jak listopadowy wiatr unosi nasze narodowe barwy…  hen daleko… w następne stulecia, by nuciły je pokolenia.

Po takich przeżyciach, udzielają się rozśpiewane emocje i chce się nucić nostalgicznie „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście…”. My mamy szczęście, bo żyć mam przyszło tutaj
i teraz, nad Złotą rzeką, przeżywać wyjątkowe chwile w 100. Jubileusz odzyskania niepodległości przez NASZĄ OJCZYZNĘ. Niech więc nie umknie nam to, co istotne, niech nie odchodzi wiara dawnych lat w to, że tworzenie wspólnoty przed 100 laty jest ciągle ważne i ma ogromne znaczenie również TU i TERAZ.

 

                                                                                                                      m.l.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce pragnie złożyć podziękowania wszystkim organizacjom, zespołom i osobom, które włączyły się w piękną oprawę Narodowego Święta Niepodległości, jednego z najważniejszych świąt państwowych, które jest bliskie sercom nas wszystkich.  

Dziękuję:

            Wójtowi Gminy Kuryłówka Tadeuszowi Halesiakowi oraz Wójtowi elektowi Agnieszce Wyszyńskiej, Parafii Tarnawiec ks. Piotrowi Babijczukowi oraz ks. Damianowi Decowi, Kompanii Honorowej z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wraz z Pocztami Sztandarowymi pod dowództwem Komendanta Gminnego druha Romana Szałajko, Pocztom Sztandarowym ze Szkół Podstawowych im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli oraz im. Franciszka Kyci w Kuryłówce, delegacjom wieńcowym z urzędów, instytucji, stowarzyszeń, szkół, zakładów pracy oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce za zabezpieczenie uroczystości. W szczególny sposób dziękuję zespołom wokalnym Pięcionutka z Kuryłówki z opiekunem artystycznym Karoliną Rozlazły, Artis z Brzyskiej Woli z opiekunem artystycznym Agnieszką Śliwa, chórowi męskiemu z dyrygent Sylwią Wojnar, orkiestrze dętej z kapelmistrzem Markiem Burdą oraz solistom: Annie Jachimowicz, Dominice Socha, Agacie Ostrowskiej, Magdalenie Pietrycha, Agnieszce Śliwa, Renacie Uchacz, Bartoszowi Zagai, Władysławowi Bajowi, Bolesławowi Matuszko, Kazimierzowi Dziwocie oraz Wiesławie Zagaja za opracowanie komentarza.

            Ponadto mieszkańcom gminy i gościom za liczną obecność, patriotyczną postawę, która jest przykładem dla młodego pokolenia oraz za wspieranie artystów występujących na scenie, ciepłe słowa i gratulacje po koncercie. Natomiast pracownikom  ośrodka kultury i biblioteki za przygotowanie scenografii, kostiumów, realizację dźwięku i oświetlenia, prezentację multimedialną oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem uroczystości.

            Uczestnicząc w uroczystych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ośrodku kultury jak również w naszych szkołach trudno oprzeć się wrażeniu, że pieśni patriotyczne zajmują bardzo ważne miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki, są znane nam wszystkim, starszym i młodszym. Poprzez melodię i tekst, pieśni przypominają o ważnych wydarzeniach z różnych okresów historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością i miłością do Ojczyzny. Są one muzycznym pomnikiem dla bohaterskich polskich żołnierzy i cywilów. Dzisiaj upamiętniając historyczne rocznice, z łezką w oku cofamy się pamięcią wstecz, ale równie ważne jest abyśmy patrzyli naprzód – ku wyzwaniom, które stoją przed nami, którym musimy sprostać budując Naszą Małą Ojczyznę i Polskę. 

 

                                                                                              Leszek Połeć – dyrektor GOK

 

 

 

 

 

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/gminne-obchody-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-gok-2018/