25-10-2018
Gminne konkursy ekologiczne

    24 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce odbył się Finał Gminnego Konkursu Ekologicznego „EKO – PRZYGODA Z PRZYRODĄ”, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Kuryłówka, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o w Kuryłówce oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce. Formuła tegorocznej edycji została istotnie zmieniona oraz rozszerzona  i nie miała na celu tylko i wyłącznie segregacji surowców wtórnych, lecz także pokazanie piękna naszej przyrody poprzez prace plastyczne, fotograficzne czy konkursy wiedzy. Podsumowanie IV edycji w imieniu organizatorów swoim przemówieniem rozpoczął Prezes ZGK Wiesław Mynart, po którym nastąpiło ogłoszenie wyników.

 

Pierwsze działanie było skierowane do oddziałów przedszkolnych naszej gminy, których zadaniem było wykonanie pracy plastyczno-przestrzennej ph. „SKARBY LASU„, ponieważ prace były na znakomitym poziomie artystycznym organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkie oddziały przedszkolne z terenu gminy: „Wiewiórki”, „Sówki”, „Pszczółki” z Brzyskiej Woli, „Biedronki”, „Muchomorek”, „Krasnoludki”, „Motylki” z Kuryłówki „Jeżyki”, „Leśne przedszkole”, „Stokrotki” z Dąbrowicy.

 

Kolejnym konkursem był ekologiczno – przyrodniczy konkurs wiedzy ph. „CZY ZNASZ TY LAS” skierowany do uczniów klas I – VI. Konkurs miał na celu m.in.: rozwijanie szacunku do przyrody wśród najmłodszego pokolenia, pogłębianie wiedzy o lesie i jego ochronie, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Laureatami zostali zwycięzcy z poszczególnych klas:

 

Kamila Leniart, Julia Winiarska, Kinga Borek, Anna Femiak, Kamil Student, Dariusz Socha, Anna Jachimowicz, Magdalena Wilkos ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Swiątoniowskiego z Brzyskiej Woli.  

 

Szymon Sadlej, Mikołaj Dynowiec, Magdalena Goch, Natalia Buniowska, Agnieszka Nowak, Hubert Peryga ze Szkoły Postawowej w Dąbrowicy.

 

Mateusz Tokarz, Oliwia Szczypta, Zofia Szpetnar, Ksawery Maszewski, Maria Jaworska, Kacper Miś, Agata Pierczyk, Wiktor Świerczek, Amelia Kyc, Rafał Kycia ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce.

 

Następny konkurs to ekologiczna gra terenowa „W ZIELONE GRAMY” adresowany do uczniów klas IV – VIII i miał na celu m. in. wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy miedzy uczniami w różnym wieku, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Udział w konkursie wzięły trzy pięcioosobowe zespoły złożone z uczniów różnych szkół: zespół nr I: Izabela Kycia, Aleksandra Bielak, Jakub Mazurek, Wiktoria Gajewska, Radosław Rodecki, zespół nr II: Tomasz Wnuk, Rafał Wilk, Hubert Peryga, Zuzanna Piotrowska, Zuzanna Gorący, zespół nr III: Emilia Baj, Paweł Gorzelnik, Julia Staroń, Patryk Szantula, Eryka Król.

 

Zorganizowany został również konkurs fotograficzny „CZTERY PORY ROKU”, którego celem było m.in.: ukazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych Gminy Kuryłówka w różnych porach roku, uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, kształtowanie więzi emocjonalnej z Małą Ojczyzną, pobudzanie postaw twórczych,

W wyniku obrad Jury laureatami konkursu zostali: Agnieszka Kaszycka, Ewa Kogut, Katarzyna Szpyt, Amelia Zacharyasz, Karolina Pleskacz, Natalia Podobińska, Marcin Masełek, natomiast wyróżnieni zostali: Anna Kyc, Zuzanna Piotrowska, Julia Staroń, Patrycja Borek, Magdalena Wilkos, Piotr Ćwikła, Magdalena Hacia, Bartłomiej Jachimowicz, Krzysztof Szpyt, Kinga Majdan, Monika Kaszycka, Hubert Kuźniar, Zuzanna Ćwikła, Sylwia Bzdoń, Wiktoria Klecha, Katarzyna Piotrowska.

 

Z kolei ZGK Sp. z o.o. w Kuryłówce podtrzymał konkurs w jednej kategorii z lat poprzednich, a mianowicie zbiórce surowców wtórnych w kat. „BATERIE”, po podsumowaniu wyniki przedstawiają się następująco:

III miejsce – 0,92 kg./ucz. i czek na kwotę 300,00 złotych dla SP w Dąbrowicy

II miejsce – 1,43 kg./ucz. i czek na kwotę 400,00 złotych dla SP im. F. Kyci w Kuryłówce

I miejsce – 1,68 kg./ucz. i czek na kwotę 500,00 złotych dla SP im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli

 

Organizatorzy konkursu docenili również pracę szkolnych koordynatorów ds. ekologii, którym wręczono kwiaty i podziękowania: pani Bogusława Pych ze Szkoły Podstawowej  im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, pani Ewa Sęk i pan Janusz Pęcak ze Szkoły Podstawowej  w Dąbrowicy, panie Krystyna Tworek i Maria Wolanin ze Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Kyci w Kuryłówce.

Na koniec finału Wójt Tadeusz Halesiak podkreślił szlachetną ideę konkursu wierząc, ze nowe władze gminy Kuryłówka będą go kontynuować w latach następnych.

                                                                                                          goklp

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/gminne-konkursy-ekologiczne/