25-10-2018
Święto Działaczy Kultury

 

          Dzień Działacza Kultury kalendarzowo przypada na 29 maja jednak w gminie Kuryłówka jest obchodzony po zakończeniu głównych imprez plenerowych, u progu nowego roku kulturalnego. Podobnie było również w tym roku, kiedy w sobotni wieczór 6 października działacze kultury zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. Dyrektor ośrodka przywitał zaproszonych gości oraz w sposób szczególny liczną grupę działaczy kultury z terenu gminy m.in. członków: Zespołów Śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, Teatru Dramatycznego, Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego, solistów i twórców oraz pracowników ośrodka kultury i biblioteki.

            Po powitaniu dyrektor skierował do działaczy kultury słowa podziękowania za działalność kulturalną, która wymaga ogromnego zaangażowania, poświęcenia czasu prywatnego. Podkreślił, że to właśnie dzięki kulturze możemy realizować nasze zainteresowania, czy odkrywać drzemiące w nas pasje. Ponadto podziękowania zostały skierowane do Wójta i Rady Gminy oraz przedstawicieli sponsorów za przychylność i wsparcie finansowe, dla dyrektorów jednostek organizacyjnych i szkół za wzorową współpracę przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć kulturalnych oraz zajęć pozaszkolnych.

            Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Kuryłówka, który działaczom i pracownikom instytucji kultury podziękował za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, życzył też wielu sukcesów na przeglądach, festiwalach, konkursach. Miłym akcentem były nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które otrzymali:

 

Pani Wiesława Zagaja – jest pracownikiem z ponad 35 letnim stażem, pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuryłówce rozpoczęła w 1985 roku na stanowisku młodszy bibliotekarz. Podczas swojej pracy zawodowej zmierzyła się z pracą w różnym środowisku lokalnym, była m.in. odpowiedzialna za punkty biblioteczne w Tarnawcu, Kolonii Polskiej, Słobodzie czy Jastrzębcu, a więc za formy pracy o których dzisiaj już mało kto pamięta. To osoba o bogatym warsztacie pracy, dzięki temu ma znakomity kontakt z czytelnikiem, to bibliotekarz z pasją, o rozległej wiedzy, która pozwala dobrać odpowiednią lekturę najbardziej wymagającemu czytelnikowi. Należy nadmienić, że stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są niezbędne w pracy współczesnego bibliotekarza. Dzisiejsza Biblioteka to nie tylko książka, lecz także skomplikowane programy informatyczne, które są konsekwencją automatyzacji zbiorów z którymi radzi sobie znakomicie.

 

Pani Joanna Kotulska – Wnuk – pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce rozpoczęła w kwietniu 2007 r. jako pracownik – stażysta. Jej zaangażowanie w pracę, niezwykle pomysłowe zajęcia prowadzone z dziećmi czy też zmysł artystyczny w tworzeniu scenografii został zauważony i po odbyciu stażu została zatrudniona na stanowisku plastyka. Jest osobą cierpliwą, a jednocześnie pewną tego co robi, trudno sobie wyobrazić scenografie spektakli teatralnych i innych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat bez jej pomysłów i inwencji twórczej. Umiejętnie wykorzystuje i łączy wszelkie możliwości, jakie dają płaszczyzna, bryła, światło i cień, a przede wszystkim kolor. Sensem działalności jest jednak praca z dziećmi i rozwijanie ich talentów plastycznych czy manualnych, zajęcia przez nią prowadzone są kreatywne i cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Specyfika pracy osoby o której mówię polega na przekształceniu jakiejś wizji, ulotnej myśli w coś namacalnego i widocznego gołym okiem, trzeba przyznać, że nie sprawia jej to żadnych trudności.

 

Pan Henryk Piskor – można o nim powiedzieć chodząca legenda muzyki ludowej, muzyką swoich okolic zainteresował się bardzo wcześnie, chętnie przysłuchiwał się grajkom ludowym na weselach i zabawach. Pierwsze skrzypce otrzymał od brata w wieku 12 lat, w krótkim czasie (około 6 miesięcy) nauczył się na nich grać, więc nie będzie przesadą stwierdzenie, że muzyka ludowa towarzyszy mu przez całe życie. Grał na wszelkiego rodzaju świeckich zabawach, weselach, potańcówkach ale również na uroczystościach kościelnych. Jak wspomina „kiedyś to były wesela, kilka dni przed i kilka po, pląsy, oczepiny, a te bramy weselne – wszystko trzeba było ośpiewać, a muzyka ludowa brzmiała mocno ino echo niosło się po polach”. Ciągle aktywnie kultywuje ludową tradycję muzyczną i przekazuje ją kolejnym pokoleniom poprzez działalność w zespole folklorystycznym Jagoda z Dąbrowicy. Jego działalność pokazuje całe piękno kultury ludowej, bo nie jest ważne ile masz lat, ważne co Ci w duszy gra, a kiedy chwyci swoje skrzypce werwy może mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek.

 

Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Kuryłówki i Ożanny – powstał w 2004 roku, natomiast od wiosny 2007 roku działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, od początku swojej działalności daje przykład aktywnego uczestnictwa w działalności kulturalnej. Podczas 14 letniego okresu działalności dbał i dba nadal o tradycje ludowe naszej gminy biorąc udział m.in.: w Dożynkach Gminnych oraz przedstawieniach obrzędowych tj.: obrzęd dożynkowy, obrzęd wigilijny, kiszenie kapusty. Ponadto osiągał sukcesy na licznych konkursach i przeglądach w których brał udział m.in.: na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Nadsańskie Śpiewanie w Surochowie, Pikniku pod Platanem w Zarzeczu, Spotkaniach z Folklorem i Biesiadą w Ożannie, Kuryłówce i Kolonii Polskiej, Wyróżnienia na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie i Obszy. Podczas różnego rodzaju przeglądów, festiwali przyczynia się do promocji gminy Kuryłówka. Działalność zespołu ukazuje społeczności bogactwo jakie kryje się w  muzyce ludowej, śpiewie, obrzędach i zwyczajach oraz ukryty w strojach koloryt dawnej wsi. To, że folklor jest ciągle obecny w życiu kulturalnym naszej gminy jest zasługą m.in.: tego zespołu.

 

Chór Męski GOK – pierwsze wzmianki o tym zespole pochodzą z lat dwudziestych ubiegłego wieku, jednak jako początek należy przyjąć lata sześćdziesiąte XX wieku, a impulsem do jego powstania był koncert uczniów szkoły muzycznej z Rzeszowa, który odbył się w owym czasie w kuryłowskiej szkole. Przy dużym zaangażowaniu miejscowych chłopców i mężczyzn, rozpoczęto niedzielne próby w murach szkoły, a prowadził je rodowity kuryłowczanin dyrektor szkoły muzycznej z Rzeszowa pan Tomasz Czapla. Po kilkunastu latach zespół przestaje istnieć i ponownie pojawia się w latach 1998 – 2005 reaktywuje go ówczesny dyrektor GOK i jednocześnie dyrygent pan Edward Horoszko. Mężczyźni działają przy ośrodku uświetniając swoimi występami uroczystości organizowane przez tutejszą instytucję. Po kilku latach ponownie przestaje działać i zostaje reaktywowany w 2010 r. przez kolejnego dyrektora ośrodka. Przez kolejne lata działa bardzo aktywnie, włącza się w przedsięwzięcia kulturalne nie tylko ośrodka, ale również okolicznych parafii i szkół. Cieszy się uznaniem lokalnej społeczności, wysoko oceniana jest jego działalność na rzecz, rozwoju dziedzictwa kulturowego naszej „Małej Ojczyzny”. Swoimi występami uatrakcyjnia i ubarwia imprezy rozrywkowe, koncerty okolicznościowe, uroczystości patriotyczne i kościelne czym sprawia słuchaczom ogromną radość, dostarcza wielu emocjonalnych przeżyć. Na przestrzeni lat zmieniały się pokolenia, zmieniał się skład, ale wszystkich łączył śpiew. W dzisiejszych trudnych czasach ma to ogromne znaczenie zgodnie z zasadą „Muzyka łagodzi obyczaje”, a ludzie, którzy od wielu lat pracują w tym zespole zasługują na uznanie i szacunek.

                                                                                                                                 goklp

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/dzien-dzialacza-kultury/