11-05-2018
UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA – SZKOLE W BRZYSKIEJ WOLI

Nie jesteśmy już bezimienną placówką z adresem do korespondencji, mamy patrona, a szkoła ma imię…

19 maja 2018 roku – to data, która na zawsze zapisała się na kartach historii naszej szkoły. Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Brzyskiej Woli koncelebrowanej przez Ks. Proboszcza Henryka Skałubę, Ks. Waldemara Miśkiewicza Proboszcza Parafii Bystre oraz Ks. Adama Siedleckiego – Proboszcza Parafii Luchów Dolny. Następnie w odświętnym przemarszu przy akompaniamencie orkiestry dętej z GOK w Kuryłówce pod batutą Pana Marka Burdy i występach Mażoretek udaliśmy się do szkoły, gdzie wszystkich przybyłych gości, mieszkańców, rodziców i uczniów przywitała Pani Dyrektor Szkoły – Beata Kamińska. W ciszy i skupieniu wysłuchaliśmy krótkiego życiorysu Józefa Świątoniowskiego przedstawionego przez nauczycielkę historii Panią Helenę Stepaniak oraz stosownej uchwały, która była równocześnie aktem nadania szkole imienia, odczytanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Kuryłówka Pana Stanisława Kotulskiego.

Byliśmy świadkami uroczystej ceremonii poświęcenia i przekazania sztandaru, którego fundatorami były Pani Krystyna Winiarz- córka Józefa Świątoniowskiego i wnuczki Panie: Alicja Winiarz – Strońska i Elżbieta Winiarz – Rassmusen. Obioru sztandaru dokonała Pani Dyrektor, która z kolei ofiarowała go w ręce pocztu sztandarowego (Julia Staroń, Anna Kyc, Szymon Leniart) wypowiadając przy tym następujące słowa: „Przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech będzie dla was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania i przypomina zawsze postać naszego patrona Józefa Świątoniowskiego.” Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Patrycja Borek odczytała akt ślubowania, a przedstawiciele poszczególnych klas w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie. Podsumowaniem oficjalnej części uroczystości było wbijanie pamiątkowych gwoździ przez znamienitych gości i przyjaciół naszej młodzieży, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Na tle pięknej scenografii, wykonanej przez Panie: Elżbietę Fus, Dorotę Lewkowicz i Beatę Sochę, obejrzeliśmy poloneza w wykonaniu uczniów klasy trzeciej (przygotowanie P. Marek Latawiec – instruktor GOK we współpracy z P. Dorotą Lewkowicz) oraz wsłuchaliśmy się w montaż słowno-muzyczny przygotowany  przez Panią Edytę Kusa i Pana Waldemara Fusa (autorów scenariusza) na podstawie relacji córki Józefa Świątoniowskiego oraz kroniki szkolnej z roku 1915.  Sceny rodzajowe z życia patrona naszej szkoły przeplatane były dobranymi utworami muzycznymi i stosowną poezją (przygotowanie Panie: Elżbieta Fus, Edyta Kusa, Jadwiga Marczak-Szpyt, Elżbieta Śliz i Agnieszka Śliwa – instruktor GOK oraz Panowie: Paweł Deryło i Mateusz Pęcak). 

             Po części artystycznej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać  Józefa Świątoniowskiego, którą ufundowali mieszkańcy Brzyskiej Woli. Następnie  pod symbolicznym platanem posadzonym z okazji uroczystości  nadania imienia naszej szkole, w obecności władz gminy, powiatu i województwa, zaproszonych gości, mieszkańców wsi i całej społeczności szkolnej, została zakopana Kapsuła Czasu Szkoły Podstawowej imienia Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, a w niej list do spadkobierców przeszłości, artykuł z Kuryłowskich Wieści o naszym patronie oraz lista uczniów, nauczycieli. pracowników niepedagogicznych  naszej placówki oraz gości.  To działanie było chwilą, błyskiem, momentem na przestrzeni minionej Przeszłości i nieodkrytej Przyszłości. Zostawiliśmy potomnym przesłanie, które przyświecało naszej szkole od wielu pokoleń, a dziś widnieje na sztandarze. Są to słowa łacińskiej sentencji autorstwa Seneki Młodszego: Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

             Niech to zdanie stanie się impulsem do: pracy nad sobą, zgłębiania wiedzy, poznawania historii i poszukiwania prawdy o ludziach i życiu. Nie jesteśmy już bezimienną placówką z adresem do korespondencji, mamy patrona, szkoła ma imię, a dzięki rodzinie naszego patrona, także sztandar – symbol, któremu będziemy oddawać należne honory. W tym dniu można było obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą ponad stuletniej historii szkoły, przygotowaną przez Państwa Elżbietę i Waldemara Fus przy współpracy z Panią Dorotą Lewkowicz.

            Uroczystość została przygotowana przy współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,  uczniów, ich rodziców oraz GOK w Kuryłówce, Pana Romana Szałajko – Sekretarza Gminy, policjantóww osobach  starszego aspiranta Grzegorza Baja oraz starszego sierżanta Pawła Misia, strażaków z OSP Brzyska Wola na czele z Komendantem Zdzisławem Sochą, Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, Muzeum przy MZK w Leżajsku, Pana Janusza Kuszpy – Prezesa LKS Brzyska Wola oraz mieszkańców  Brzyskiej Woli na czele z sołtysem P. Piotrem Sochą.

Sponsorzy uroczystości: Gmina Kuryłówka reprezentowana przez Pana Wójta Tadeusza Halesiaka, Pan Piotr Socha – sołtys Sołectwa Brzyska Wola, Pan Wiesław Bagniak – właściciel firmy ELINSBUD, Restauracja Dębnianka, Pizzeria Leśniczówka, Smak GÓRNO, Rada Rodziców we współpracy z wszystkimi rodzicami oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawa medialna – Pan Kacper Burda – Kurier Powiatowy,  GOK Kuryłówka, Pan Lech Podhalicz oraz Pan Maciej Stepaniak.

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/uroczystosci-nadania-imienia-jozefa-wietoniowskiego-sp-w-brzyskiej-woli-2018/