10-04-2018
100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ IM. JÓZEFA SZCZĘSNEGO W KURYŁÓWCE – Stuletnia jubilatka. 

                 W 2018 roku mija sto lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuryłówce. Oto jej krótka historia.

            Została utworzona w 1918 roku. W okresie międzywojennym przewodził jej Józef Szczęsny, a naczelnikiem straży był Jan Skiba. W czasie okupacji Niemcy podporządkowali strażaków policji porządkowej. Reaktywowanie samorządu strażackiego nastąpiło po 1956 roku. Jednostka liczyła wówczas 24 członków. Na wyposażeniu OSP posiadała przedwojenną sikawka ręczna. Około 1966 roku prezesem OSP zostaje Julian Ćwikła. Za Jego prezesury jednostka otrzymała samochód, a w 1969 roku strażacy otrzymali murowany obiekt strażnicy. Kolejnym etapem rozwoju OSP było otrzymanie pojazdu Star 25 GBAM, pierwszego samochodu z beczką. Wielkim sprawdzianem przygotowania strażaków do działań ratowniczych był rok 1980 .Wówczas ochotnicy z Kuryłówki stanęli do walki z powodzią stulecia.. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W 2001 roku ochotnicy otrzymali nowy obiekt strażnicy. Prezesem wówczas był Józef Leja. Rok później stowarzyszenie przyjęło imię Józefa Szczęsnego, a w 2004 roku otrzymało sztandar. W latach 2008, 2009 i 2010 ratownicy z Kuryłówki uczestniczyli w akcjach powodziowych w rejonie ropczycko- sędziszowskim, w okolicach Tarnobrzega i na terenie własnej gminy. Jednostce przewodził Roman Szałajko.

            Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce posiada na wyposażeniu dwa samochody pożarnicze, dwie łodzie, w tym jedna z silnikiem zaburtowym z wózkiem do ich przewożenia. Specjalizuje się w ratownictwie drogowym i wodnym. Liczy obecnie 49 członków. W Jednostce Operacyjno-Technicznej działa 32 ratowników, którzy przeszli szkolenie podstawowe i wielofunkcyjne szkolenie doskonalące.

            Obchody rocznicowe 100-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej im Józefa Szczęsnego w Kuryłówce zaplanowano na dwa dni. W dniu 3 maja odbył się uroczysty apel. Ochotnicy z Kuryłówki wcześniej uczestniczyli w mszy koncelebrowanej przez ks. Damiana Deca i ks Piotra Babińczuka. Na placu przed strażnicą zaproszonych gości powitał prezes zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Kuryłówce Pan Tadeusz Halesiak wójt Gminy. Prezes jubilatki dh Kazimierz Rup przedstawił rys historyczny jednostki. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, wymieniono zmarłych na przestrzeni lat ochotników z OSP Kuryłówka.

             Ogromny aplauz zgromadzonych uzyskała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza występująca w składzie : Mateusz Ner dowódca, Aleksandra Dziechciarz, Ewa Bucior, Jolanta Dziwota, Zuzanna Sołek, Piotr Sołek, Dominik Ner, Konrad Wilkos, Adrian Wilkos, Bartłomiej Wilkos. Członkowie MDP złożyli ślubowanie.

            Podczas uroczystości odczytano uchwałę o nadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce Złotego Znaku Związku. To najwyższe odznaczenie ochotniczego pożarnictwa zostało przyznane jednostce za stuletnią nienaganną służbę dla społeczeństwa. Odznaczenie zostało wręczone jednostce w dniu 4 maja podczas centralnych uroczystości Dnia Strażaka na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie odebrał poczet sztandarowy w składzie Bogusław Jędrzejowski –dowódca pocztu, Robert Skiba –sztandarowy i Krzysztof Wilkos asystujący.

             Podczas naszej uroczystości wielu strażaków z terenu Gminy zostało wyróżnionych i odznaczonych. Dh Kazimierz Rup otrzymał medal imienia Bolesława Chomicz. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: Dariusz Pawelec i Krzysztof Wilkos, srebrnym Robert Skiba, Jan Sołek i Grzegorz Plaskacz, brązowym Ernest Iskra, Piotr Dziechciarz i Lucyna Karpińska nauczyciela Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Kyci, która przygotowuje corocznie dzieci do turnieju wiedzy pożarniczej. Odznakami „Strażak Wzorowy” wyróżniono: Iwona Jęrzejowską, Jaceka Kotulskiego, Kamila Pierczyka, Grzegorz Leję i Magdalenę Piekarz. Odznaki za wysługę lat otrzymali druhowie z jubilatki w osobach: Rup Kazimierz – 40 lat służby, Socha Wiesław i Staroń Robert – 35 lat służby, Szałajko Roman, Połeć Leszek, Iwanicki Roman, Pietrycha Mieczysław – 30 lat służby, Stankiewicz Paweł i Jędrzejowski Bogusław – 25 lat służby, Wilkos Sławomir – 20 lat służby i Skiba Krzysztof – 15 lat społecznej służby. Wręczono również dyplomy, które otrzymali dh Kazimierz Rup za całokształt działalności w szeregach OSP i Roman Iwanicki – Honorowy Dawca Krwi za oddanie 45 litrów krwi. Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP Jerzy Paul i Mieczysław Miazga, Józef Golec reprezentujący prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, wicestarosta leżajski Zdzisław Leśko, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. byg. dr Bogdan Kołcz, Komendant Powiatowy Policji podinspektor Zenon Wierzchowski, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Leżajsku mł. bryg Zenon Kuca i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Nowej Sarzynie st. kpt. Marek Wnęk, druhowie reprezentujący Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Leżajsku: Roman Szałajko, Jan Pinderski i Tadeusz Matuszek, przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka Stanisław Kotulski wraz z radnymi i wielu innych znamienitych gości. Szczególne miejsce wśród nich zajmowała pani Maria Haszto, córka Józefa Szczęsnego – patrona naszego stowarzyszenia. Piękną oprawę setnej rocznicy utworzenia OSP Kuryłówka stanowiły delegacje zaproszonych jednostek wraz z pocztami sztandarowymi z: Biedaczowa, Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Giedlarowej ,Grodziska Górnego, Kulna, Jastrzębca, Ożanny, Starego Miasta, Wierzawic, Woli Zarczyckiej i Wólki Łamanej. Dowódcą uroczystości był dh Leszek Połeć, a uroczystość prowadził dh Piotr Dziechciarz którym pięknie dziękujemy. Z kolei oprawę muzyczna zapewniła orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce pod batutą Marka Burdy i zespół Mażoretek – opiekun Marek Latawiec.

            Całość nie miałaby tak uroczystego charakteru bez wkładu sponsorów, którymi byli Gmina Kuryłówka, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A w Warszawie oddział w Sanoku, Nadleśnictwo Leżajsk, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o w Kuryłówce, Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym, Wiesław Bagniak Firma Elinsbud w Kuryłówce, Firma Handlowo Budowlana Bud-Max Szenborn Krzysztof, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W, Inventor Catering Imprezy Andrzej Burek, FH Lewiatan Bolesław Wilkos w Kuryłówce, osoby prywatne i GS „ SCH” w Leżajsku .

            Dnia 6 maja strażacy uczestniczyli w mszy świętej z okazji jubileuszu 100-lecia OSP, koncelebrowanej przez arcybiskupa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego .

            Wszystkim, którzy nas wsparli i pomagali w organizacji uroczystości serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                                                                 R.Sz

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/100-lecie-ochotniczej-strazy-pozarnej-im-jozefa-szczesnego-w-kurylowce-2018/