09-04-2018
UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO „BITWĘ POD KURYŁÓWKĄ”

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego Bitwę pod Kuryłówką  – Kuryłówka 6 maja 2018 r.

6 maja br. w Kuryłówce miała miejsce piękna uroczystość Jubileuszu Setnej Rocznicy Utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce oraz odsłonięcia i poświęcenia pomnika wzniesionego ku czci Bohaterów Bitwy pod Kuryłówką – Żołnierzy Podziemia, którzy stoczyli heroiczną walkę z oddziałami NKWD.

Tak jak przed laty, gdy w maju 1945 roku żołnierze przed podjęciem walki wzięli udział we mszy świętej, tak też uczestnicy współczesnych wydarzeń, to wyjątkowe święto rozpoczęli mszą świętą w kościele pw. św. Józefa, ofiarowaną Strażakom oraz Bohaterom Bitwy Pod Kuryłówką i ich rodzinom. Msza święta była szczególna, gdyż koncelebrował ją ks. abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski,

którego w imieniu uczestników uroczystości i całej społeczności lokalnej przywitał Tadeusz Halesiak- wójt Gminy Kuryłówka. Wspólne chwile modlitwy przyniosły nam wiele wzruszeń,
a słowa kierowane do nas przez naszego Pasterza pobudziły do głębokiej refleksji nad wartością życia w służbie bliźniemu i Ojczyźnie. Odczuliśmy także ogromną troskę Arcybiskupa o nasz los,
o przyszłość naszych rodzin i narodu. Wskazując na podstawy naszej wiary jakimi są miłość do Boga i bliźniego przypomniał nam, że to one i tylko one gwarantują nam życie w zgodzie, zrozumieniu
i pokoju, o które coraz trudniej w wielu aspektach współczesnego życia. Ekscelencja raczył
także w szczególny  sposób swoją ojcowską, a nade wszystko modlitewną troską otoczyć Druhów Strażaków, którzy przed ołtarzem, po raz kolejny zawierzyli swój los, swoją służbę Panu Bogu.
Po zakończeniu mszy świętej wszyscy zaproszeni przez księdza proboszcza Piotra Babijczuka księża, wspólnie z uczestnikami uroczystości, w towarzystwie kombatantów, żołnierzy, strażaków, zaproszonych gości i gospodarzy samorządowców, miarowym krokiem, zwartym szykiem prowadzonym przez orkiestrę i uroczą grupę mażoretek udali się pod nowo wybudowany pomnik gdzie kontynuowano uroczystości.

Na wstępie głos ponownie zabrał wójt gminy, który powitał wszystkich przybyłych gości,  kombatantów, przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych, oddziały wojska, strażaków  i licznie zgromadzonych mieszkańców gminy, przywitał także poczty sztandarowe i przedstawił rys historyczny wydarzeń z maja 1945 r. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że Bitwa pod Kuryłówką przez lata wymazana z historii nalży do największych zwycięskich bojów żołnierzy podziemia antykomunistycznego z Sowietami w 1945 r., a także wskazał tragiczne konsekwencje dla wioski po wspomnianej Bitwie z 8 maja 1945 r., kiedy to sowieckie NKWD szczelnym kordonem otoczyło wieś, żołnierze z rakietnicami i płonącymi pochodniami szli od domu do domu, od stodoły do stodoły, paląc wszystko. Spaleniu uległo wówczas: 229 budynków mieszkalnych i 503 budynki gospodarcze. Zginęło 9 mieszkańców wsi.

Po tym wystąpieniu nastąpił długooczekiwany moment odsłonięcia pomnika, którego dokonała  delegacja zacnych gości: abp Adam Szal, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, dowódca III Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski, komendant WKU w Nisku ppłk Leszek Stępień oraz wójt gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak. Następnie Arcybiskup dokonał aktu poświęcenia pomnika umożliwiając tym samym złożenie wieńców i oddanie hołdu poległym Bohaterom przez przybyłe na tę okoliczność delegacje rządowe, samorządowe, kombatanckie, służb mundurowych, instytucji kultury i oświaty, organizacji społecznych i osób prywatnych. Niezwykłą wartość dla uroku uroczystości dodała obecność licznych grup mundurowych, które dzielnie trzymały wartę przy pomniku, były to Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Niska, Żołnierze ŚZŻAK Okręg Podkarpacki, Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich z Biszczy, GRH im. Wojciecha Lisa – „Mściciel” z Mielca, GRH Wrzesień 1939 z Jastkowic, GRH 24 Jarosławska Dywizja Piechoty Garnizon Jarosław i niezmiennie od lat we wszystkich uroczystościach patriotycznych Orkiestra Dęta i Zespół Mażoretek GOK Kuryłówka.

Dla nas mieszkańców tak licznie uczestniczących w tym wydarzeniu była to wyjątkowa uroczystość, wzruszająca i napawająca dumą z naszych Przodków, którzy tak dzielnie, z ofiarnością walczyli o Ojczyznę, o naszą Kuryłówkę i jej przyszłość. Dlatego pamięć o Nich zawsze pozostanie w naszych sercach, a ten pomnik nie pozwoli zapomnieć kolejnym pokoleniom. Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom samorządu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się budowy pomnika będącego hołdem dla Tych którzy polegli w walkach pod Kuryłówką, szacunkiem dla ich rodzin oraz lekcją historii i wychowania dla młodych pokoleń. 

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/uroczystosci-odsloniecia-i-poswiecenia-pomnika-upamietniajacego-bitwe-pod-kurylowka/